بهینا W30-704-6T

W30-704-6T

دیوارپوش 30 سانتیمتری - ضخامت 6 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی طول شاخه: 2/4 متر عرض: 300 میلیمتر