بهینا W30-707-4T

W30-707-4T

دیوارپوش 30 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 300 میلیمتر ابعاد: 4*300