بهینا W60-705-6T

W60-705-6T

دیوارپوش 60 سانتیمتری - ضخامت 6 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر