بهینا 152-41

152-41

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر