بهینا 152-552

152-552

زیر گلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر