بهینا 152-7

152-7

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر