بهینا 152-7
بهینا 152-7
بهینا 152-7
بهینا 152-7

152-7

زیرگلویی 8/5 سامتری

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر ابعاد: 25*85