بهینا 153-5
بهینا 153-5
بهینا 153-5
بهینا 153-5

153-5

قرنیز 9/5سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95