بهینا 157-7
بهینا 157-7
بهینا 157-7
بهینا 157-7

157-7

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 14*30