بهینا FA1-102
بهینا FA1-102
بهینا FA1-102
بهینا FA1-102

FA1-102

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80