بهینا FA1-12
بهینا FA1-12
بهینا FA1-12
بهینا FA1-12

FA1-12

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80