بهینا FA1-25
بهینا FA1-25
بهینا FA1-25
بهینا FA1-25

FA1-25

گلویی 8 سانتی متری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80