بهینا FA1-30
بهینا FA1-30
بهینا FA1-30
بهینا FA1-30

FA1-30

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80