بهینا FA1-933
بهینا FA1-933
بهینا FA1-933
بهینا FA1-933

FA1-933

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80