بهینا FA2-101
بهینا FA2-101
بهینا FA2-101
بهینا FA2-101

FA2-101

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100