بهینا FA2-102
بهینا FA2-102
بهینا FA2-102
بهینا FA2-102

FA2-102

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100