بهینا FA2-12
بهینا FA2-12
بهینا FA2-12
بهینا FA2-12

FA2-12

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100