بهینا FC2-07
بهینا FC2-07
بهینا FC2-07
بهینا FC2-07

FC2-07

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 7*30*30