بهینا FC2-102
بهینا FC2-102
بهینا FC2-102
بهینا FC2-102

FC2-102

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 7*30*30