بهینا FC2-12
بهینا FC2-12
بهینا FC2-12
بهینا FC2-12

FC2-12

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 7*30*30