بهینا FE3-07
بهینا FE3-07
بهینا FE3-07
بهینا FE3-07

FE3-07

دیوارکوب 7سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 13*70