بهینا FE3-933
بهینا FE3-933
بهینا FE3-933
بهینا FE3-933

FE3-933

دیوارکوب 7 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 13*70