بهینا FG10-07
بهینا FG10-07
بهینا FG10-07
بهینا FG10-07

FG10-07

قرنیز 20 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 200 میلیمتر ابعاد: 24*200