بهینا FG9-07
بهینا FG9-07
بهینا FG9-07
بهینا FG9-07

FG9-07

قرنیز 14 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 140 میلیمتر