بهینا FG9-933
بهینا FG9-933
بهینا FG9-933
بهینا FG9-933

FG9-933

قرنیز 14 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 140 میلیمتر ابعاد: 22*140