بهینا FI5-07
بهینا FI5-07
بهینا FI5-07
بهینا FI5-07

FI5-07

تسمه 1.6 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 16 میلیمتر ابعاد: 10*16