بهینا FI5-102
بهینا FI5-102
بهینا FI5-102
بهینا FI5-102

FI5-102

تسمه 1.6 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 16 میلیمتر ابعاد: 10*16