بهینا FI6-102
بهینا FI6-102
بهینا FI6-102
بهینا FI6-102

FI6-102

تسمه 3.2 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 32 میلیمتر ابعاد: 13*32