بهینا FI6-12
بهینا FI6-12
بهینا FI6-12
بهینا FI6-12

FI6-12

تسمه 3.2 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 32 میلیمتر ابعاد: 13*32