بهینا FI7-07
بهینا FI7-07
بهینا FI7-07
بهینا FI7-07

FI7-07

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 15*30