بهینا FI7-102
بهینا FI7-102
بهینا FI7-102
بهینا FI7-102

FI7-102

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 15*30