بهینا FI7-117
بهینا FI7-117
بهینا FI7-117
بهینا FI7-117

FI7-117

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: مشکی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 30*15