بهینا FJ2-102
بهینا FJ2-102
بهینا FJ2-102
بهینا FJ2-102

FJ2-102

کرنر 3 سانتیمتری

نوع: کرنر رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 10*29