بهینا Akfix E100 چسب سیلیکون بی رنگ Akfix E100

نوع: System.String[] سازنده: ترکیه کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا Zettex M310 چسب سیلیکون بی رنگ Zettex M310

نوع: System.String[] سازنده: هلند کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا Akfix-E100 چسب سیلیکون سفید Akfix-E100

نوع: System.String[] سازنده: ترکیه کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا Akfix 1,2,3 چسب 1،2،3 Akfix 1,2,3

نوع: System.String[] سازنده: ترکیه کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا Zettex چسب قطره ای Zettex

نوع: System.String[] سازنده: هلند کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا Akfix HM208 چسب حرارتی Akfix HM208

نوع: System.String[] سازنده: ترکیه کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا Zettex MS70 چسب سیلیکون سفید Zettex MS70

نوع: System.String[] سازنده: هلند کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا میخ 30 میلیمتری میخ بدون سر با ضخامت 0.5 میلیمتر میخ 30 میلیمتری

نوع: System.String[] سازنده: ایتالیا کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 0.5*30

بهینا میخ 18 میلیمتری میخ بدون سر با ضخامت 0.5 میلیمتر میخ 18 میلیمتری

نوع: System.String[] سازنده: Italy کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 0.5*18

بهینا تابلو شماره 32 طرح آنتیک تابلو شماره 32

نوع: System.String[] سازنده: ایران کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 51.5*125

بهینا تابلو شماره 23 طرح چوب تابلو شماره 23

نوع: System.String[] کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 51.5*125

بهینا تابلو شماره 25 طرح مدرن تابلو شماره 25

نوع: System.String[] کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 98*58

بهینا JIT 630 میخ کوب HP JIT 630

نوع: System.String[] کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا تابلو شماره 27 طرح سنگ تابلو شماره 27

نوع: System.String[] کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 51.5*125

بهینا تابلو شماره 28 دیوارپوش ها تابلو شماره 28

نوع: System.String[] کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 51.5*125

بهینا JIT-630 پیستون مخصوص میخ کوب HP JIT-630

نوع: System.String[] سازنده: کره جنوبی کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

بهینا تابلو شماره 39 طرح کلاسیک تابلو شماره 39

نوع: System.String[] سازنده: ایران کاربرد: System.String[] طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر ابعاد: 51.5*125

کلمه کلیدی
سازنده