بهینا 161-4

161-4

زیرگلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر