بهینا 152-4
بهینا 152-4
بهینا 152-4
بهینا 152-4

152-4

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر ابعاد: 25*85