بهینا 152-4

152-4

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر