بهینا 143-40
بهینا 143-40
بهینا 143-40
بهینا 143-40

143-40

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 14*80