بهینا 143-7
بهینا 143-7
بهینا 143-7
بهینا 143-7

143-7

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 14*80