بهینا 143-1084
بهینا 143-1084
بهینا 143-1084
بهینا 143-1084

143-1084

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 14*80