بهینا 153-40
بهینا 153-40
بهینا 153-40
بهینا 153-40

153-40

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95