بهینا 125-40
بهینا 125-40
بهینا 125-40
بهینا 125-40

125-40

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 14*30