بهینا 158-40
بهینا 158-40
بهینا 158-40
بهینا 158-40

158-40

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر ابعاد: 10*18