بهینا 123-40
بهینا 123-40
بهینا 123-40
بهینا 123-40

123-40

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80