بهینا 130-40
بهینا 130-40
بهینا 130-40
بهینا 130-40

130-40

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15