بهینا 143-41
بهینا 143-41
بهینا 143-41
بهینا 143-41

143-41

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 14*80