بهینا 143-4F
بهینا 143-4F
بهینا 143-4F
بهینا 143-4F

143-4F

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 14*80