بهینا 152-42
بهینا 152-42
بهینا 152-42
بهینا 152-42

152-42

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر ابعاد: 25*85