بهینا 152-6

152-6

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر