بهینا 152-933
بهینا 152-933
بهینا 152-933
بهینا 152-933

152-933

زیر گلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر ابعاد: 25*85