بهینا 154-418
بهینا 154-418
بهینا 154-418
بهینا 154-418

154-418

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 107 میلیمتر ابعاد: 22*107