بهینا 121-44
بهینا 121-44
بهینا 121-44
بهینا 121-44

121-44

گلویی 12 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 120 میلیمتر ابعاد: 23*120